Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Nadleśnictwo Jabłonna  zaliczone jest do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Czynniki wpływające na duże zagrożenie pożarowe nadleśnictwa to :

            -  wiek i skład gatunkowy drzewostanów oraz  rodzaj pokrywy gleby;

-  sieć dróg komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu samochodowego;

-  duża penetracja obszarów leśnych przez turystów ( sąsiedztwo aglomeracji warszawskiej )

-  zabudowa mieszkaniowa w bezpośredniej bliskości lasów 

W celu jak najszybszego wykrycia pożaru na terenach leśnych  i bieżącego monitorowania zagrożenia pożarowego obszarów leśnych nadleśnictwa utworzony został   system  obserwacyjno – alarmowy :

System obserwacyjno – alarmowy tworzą:

-          sieć stałej obserwacji naziemnej

-          patrole przeciwpożarowe

-          patrolowanie lotnicze

-          punkty alarmowo – dyspozycyjne

-          sieć łączności alarmowo – dyspozycyjnej

Zestaw środków technicznych tworzą :

-          drogi dojazdowe

-          bazy sprzętowe

-          punkty czerpania wody

-          leśne bazy lotnicze

( wg „Instrukcji ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych „ pkt 4.1.1 i 4.1.2 )

Nadleśnictwo  Jabłonna na swoim terenie   posiada trzy   wieże obserwacyjne w leśnictwach : Białobrzegi, Pomiechówek i Poniatów wyposażone w telewizję przemysłową,  za pomocą których obserwuje się obszary leśne w celu  wykrycia pożaru.

Ponadto  Nadleśnictwo Jabłonna dysponuje  lekkim wozem pożarniczym na bazie samochodu terenowego NISSAN wyposażonym w retransmiter do pracy na częstotliwości straży pożarnej, z agregatem gaśniczym o pojemności zbiornika 400 l i lancą gaśniczą.

W celu udostępnienia lasu dla straży pożarnej w razie pożaru, na terenie nadleśnictwa wyznaczona jest sieć dróg pożarowych – jest to 103 km dróg, w tym na obrębie Jabłonna 22 sztuki o długości 64 km, oraz w obrębie Pomiechówek 13 sztuk o długości 39 km

Ich rozmieszczenie i oznakowanie jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego lasów.  

Zapewnienie wody do celów gaśniczych jest spełnione przez 23 punkty czerpania wody. Są to zbiorniki sztuczne przystosowane do pobierania wody, oraz naturalne w postaci rzek, cieków oraz Zalewu Zegrzyńskiego.

Zarówno drogi przeciwpożarowe jak i punkty czerpania wody są tak oznakowane w terenie, aby  mogły bez problemu trafić jednostki staży pożarnych.

Na lotnisku w Babicach Starych utworzona jest "Leśna Baza Lotnicza Bemowo"   wyposażona w  samoloty patrolowe i gaśnicze, które patrolują tereny leśne i uczestniczą w akcjach gaśniczych na terenie całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

Leśna Baza Lotnicza Warszawa-Babice  dysponuje dwoma samolotami  :  (Dromader SP-ZZB i Koliber 150 )    

Trochę statystyki ...

W latach 1999-2008 na terenie Nadleśnictwa Jabłonna zanotowano 498 pożarów lasu (255 na terenie lasów nadleśnictwa, 243 w lasach nadzorowanych) na powierzchni 109,37 ha( w lasach nadleśnictwa 46,70 ha i w lasach nadzorowanych 62,67 ha).

W roku 2009 - 32 pożary, powierzchnia 11,40 ha 

w 2010 r. -  24 pożary, powierzchnia  4 ha

w 2011 r. - 40 pożarów, powierzchnia  11,91 ha

w 2012 r. - 47 pożarów, powierzchnia 20,90 ha

w 2013 r. - 20 pożarów, powierzchnia 3,91 ha

w 2014 r. - 10 pożarów, powierzchnia 1,95 ha

w 2015 r. - 31 pożarów, powierzchnia 11,71 ha

w 2016 r. - 18 pożarów, powierzchnia 2,01 ha

w 2017 r. -   8 pożarów, powierzchnia 1,30 ha

Bezpośrednimi przyczynami powstania pożarów były: nieostrożność osób dorosłych, podpalenia, transport kolejowy, niesprawne urządzenia i maszyny oraz inne przyczyny.

Ilość pożarów oraz przyczyny ich powstania, wskazują na dużą penetrację terenów leśnych przez ludzi.

 

Mapa aktualnego zagrożenia pożarowego : http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/


STOP wypalaniu traw!

.