Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Urządzanie lasu zajmuje się organizacją i planowaniem produkcji w gospodarstwie leśnym.

Urządzanie lasu opiera się na przyrodniczych i ekonomicznych właściwościach lasu. Wiedza z zakresu hodowli i ochrony lasu, użytkowania lasu, geodezji leśnej i łowiectwa służy planowaniu na okres 10 lat i jest ujęta w projekcie wszystkich czynności gospodarczych, zwanym planem urządzenia  lasu (PUL).