Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

 

 

     Zasięg terytorialny działania Nadleśnictwa Jabłonna w RDLP w Warszawie - z podziałem na obręby leśne (Jabłonna i Pomiechówek), wynika z Zarządzenia Nr 125 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 19 września 1994 r. Wymieniona w powyższym Zarządzeniu Gmina Skrzeszew - przyjęła  po roku 1994 nazwę Wieliszew,
a nazwę Gminy Tułowice zmieniono na Brochów. 

 Powierzchnia zasięgu terytorialnego nadleśnictwa (łącznie z Gminą Izabelin) oraz częścią Gminy Warszawa-Białołęka wynosi 1 106,92 km2. W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajdują się również trzy gminy nie wymienione w powyższym Zarządzeniu (Warszawa Praga-Północ, Warszawa-Wola i Warszawa Żoliborz) W podanym powyżej Zarządzeniu, powierzchnia zasięgu Nadleśnictwa Jabłonna wynosi 1 161,73 km2.

Obręb Jabłonna położony jest w województwie mazowieckim, powiatach: legionowskim, w gminach: Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew, Miasto Legionowo; nowodworskim w gminach: Czosnów, Leoncin oraz części Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; sochaczewskim w gminie Brochów; wołomińskim w części gminy Radzymin (obręby ewidencyjne: Arciechów, Borki, Ruda, Załubice Stare) i Miasto Radzymin; warszawskim zachodnim w gminach: Izabelin, Łomianki, Stare Babice i Miasto Łomianki oraz w mieście Warszawa w gminach: Warszawa-Bemowo, Warszawa-Białołęka, Warszawa-Bielany, Warszawa-Targówek, Warszawa Praga-Północ, Warszawa-Wola i Warszawa Żolibórz.   

Obszar zasięgu terytorialnego Obrębu Jabłonna wynosi  807,93 km2.

Teren Obrębu Pomiechówek obejmuje obszar województwa mazowieckiego, część powiatu legionowskiego w gminie Serock i Miasto Serock, część powiatu nowodworskiego w gminach: Pomiechówek, Zakroczym i Miasto Zakroczym oraz część Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Obszar zasięgu terytorialnego Obrębu Pomiechówek wynosi 298,99 km2.

Ogółem zasięg terytorialny Nadleśnictwa Jabłonna obejmuje 1 106,92 km2

Terytorialny zasięg działania nadleśnictwa obejmuje obszar pomiędzy 20o 12' a 21o 09' długości geograficznej wschodniej na odcinku 60 km oraz pomiędzy 52o 16' a 52o 33' szerokości geograficznej północnej na odcinku 30 km

Z Nadleśnictwem Jabłonna sąsiadują:

- od Północy - Nadleśnictwo Pułtusk,

- od Wschodu - Nadleśnictwo Drewnica,

- od Południa - Nadleśnictwo Chojnów i Kampinoski Park Narodowy,

- od Zachodu - Nadleśnictwo Płońsk.

W stosunku do stanu III rewizji urządzania lasu aktualna powierzchnia ogólna Nadleśnictwa Jabłonna uległa zwiększeniu o 194,93 ha, czyli o 1,54%. Zmiany powierzchniowe w stanie posiadania nadleśnictwa nastąpiły głównie w wyniku przejęcia gruntów z Agencji Rolnej Skarbu Państwa.