Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

Od dnia 1 stycznia 2011 r. Nadleśnictwo Jabłonna nie ma podpisanych porozumień ze Starostami i nie prowadzi nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa leżącymi w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Jabłonna.

Przepisy ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku/tekst jednolity Dz.U.05 poz.435/ stosuje się do lasów, bez względu na formę ich własności.

Nadzór nad gospodarka leśną zgodnie z zapisem art.5 ust.2 w/w ustawy sprawuje Starosta.

Może On powierzyć w drodze porozumienia prowadzenia spraw w swoim imieniu, w tym również wydawania decyzji nakazujących w pierwszej instancji Nadleśniczemu Lasów Państwowych.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. Nadleśnictwo Jabłonna nie ma podpisanych porozumień ze Starostami  i nie prowadzi nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa leżącymi w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa  Jabłonna.

 

Jest to teren :

1.    Starostwo Powiatowe w Legionowie

-          gm. Nieporęt

-          gm. Jabłonna

-          gm. Wieliszew

-          gm. Serock

-          m. Serock

-          m. Legionowo

     2.   Starostwo Powiatowe w Wołominie

                   -   gm. Radzymin

3.     Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

        -   gm. Brochów

4.    Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim         

                   -    gm. Pomiechówek

                   -    gm. Czosnów

                   -    gm. Leoncin

                   -    gm. Zakroczym

                   -    m. Zakroczym

                   -    m. Nowy Dwór Mazowiecki

5.      Starostwo Powiatowe w Warszawie Zachód

-    gm. Izabelin

-    gm. Stare Babice

-    gm. Łomianki