Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba NADLEŚNICTWO JABŁONNA
NADLEŚNICTWO JABŁONNA
22 774-49-33
22 774-45-96

05-110 JABŁONNA

UL. WIEJSKA 20

 

NIP 525-001-09-24

 

Numer konta bankowego

PKO BANK POLSKI

55 1020 1026 0000 1402 0104 9964

Nadleśniczy
Stefan Traczyk
22 774-49-33
Zastępca Nadleśniczego
Artur Zakolski
22 774-49-33
Główny Księgowy
Mariusz Opacki
22 774-49-33

Inżynierowie Nadzoru

Andrzej Kos
Inżynier Nadzoru
Tel.: 22 774-49-33 wew. 219
Roman Jankowski
Inżynier Nadzoru
Tel.: 22 774-49-33 wew. 219

Kadry

Agnieszka Borowska
Specjalista ds. kadr i płac
Tel.: 22 774-49-33 wew. 131

Dział Gospodarki Leśnej

Marek Zeller
St.spec. ds. gospodarowania drewnem i marketingu
Tel.: 22 774-49-33 wew. 331
Arkadiusz Turowski
Specj.ds.stanu posiadania i udostępniania lasu
Tel.: 22 774-49-33 wew. 332
Halina Stelmaszczyk
St.spec.ds.szkółkarstwa i hodowli lasu
Tel.: 22 774-49-33 wew. 334
Ewa Grzywacz
St.spec.ds. ochrony lasu, przyrody i łowiectwa
Tel.: 22 774-49-33 wew. 335
Marika Wysocka
Stanowisko ds. administracyjnych
Tel.: 22 774-49-33 wew. 336
Paweł Wysocki
Specjalista ds. urządzania lasu
Tel.: 22 -774-49-33 wew. 333

Zespół Edukacji Leśnej i Turystyki

Piotr Szyszko
Kierownik Zespołu
Tel.: 22 774-49-33 wew. 681
Dorota Rybkowska
Specj.ds.edukacji, ochrony p.poż i turystyki
Tel.: 22 774-49-33 wew. 682

Dział Finansowo - Księgowy

Danuta Wojdacka
St.księgowa
Tel.: 22 774-49-33 wew. 612
Marta Kaczmarczyk
Księgowa
Tel.: 22 774-49-33 wew. 613

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Łukasz Wolski
Sekretarz
Tel.: 22 774-49-33 wew. 671
Magdalena Wąsik
Specjalista ds. inwestycji i remontów
Tel.: 22 774-49-33 wew. 674
Joanna Kaczan
Specjalista ds .administracji i zamówień publicznych
Tel.: 22 774-49-33 wew. 673
Damian Grzegorczyk
Stanowisko ds administracyjnych
Tel.: 22 774-49-33 wew. 672
Dorota Orzechowska
Stanowisko ds administracyjnych
Tel.: 22 774-49-33 wew. 100

Posterunek Straży Leśnej

Ireneusz Kalinowski
KOMENDANT - STARSZY STRAŻNIK LEŚNY
Tel.: 22 774-49-33 wew. 221
Przemysław Chocianowicz
STRAŻNIK LEŚNY
Tel.: 22 774-49-33 wew. 223
Paweł Szymański
STRAŻNIK LEŚNY
Tel.: 22 774-49-33 wew.222