Aktualności

17 maja br. na terenie szkółki kontenerowej w Skierdach gościliśmy 50 osobową grupę studentów Wydziału Leśnego z Czeskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze, którzy przybyli do Polski w ramach wymiany międzyuczelnianej z SGGW.

Wydarzenia

4 czerwca, Pola Mokotowskie, Warszawa

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Oferta sprzedaży detalicznej Nadleśnictwa Jabłonna