Wydawca treści Wydawca treści

Informacja o pracach leśnych na terenie Nadleśnictwa Jabłonna

UWAGA WAŻNE

W miesiącach listopad i grudzień 2018 roku Nadleśnictwo Jabłonna będzie prowadzić prace gospodarcze na obszarach położonych w bezpośredniej bliskości miasta. Obszary będą oznakowane specjalnymi tablicami oraz objęte ograniczeniami dostępu.

Poniżej podajemy dokładną ich lokalizację oraz przewidywany termin ich zakończenia.

Wykaz prac gospodarczych:

Leśnictwo Bagno, oddz. 244a, pow. 8,84 ha, Uroczysko Buchnik, od 09.11 do 10.12.2018 r.


Leśnictwo Bagno, oddz. 244d, pow. 0,60 ha, Uroczysko Buchnik, od 09.11 do 10.12.2018 r.


Leśnictwo Bagno, oddz. 244f, pow. 1,20 ha, Uroczysko Buchnik, od 09.11 do 10.12.2018 r.


Leśnictwo Bagno, oddz. 282Aa, pow. 1,91 ha, Chotomów, od 09.11 do 10.12.2018 r.

 

Planowane prace tzw. trzebieże mają na celu w głównej mierze usunięcie drzew stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa osób korzystających z terenów leśnych (usunięte będą drzewa obumarłe, obumierające i wadliwe). Po zakończeniu prac, teren będzie porządkowany.