Gekennzeichneter Inhalt

Edukacja Leśna dla szkół i przedszkoli

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez doświadczonych leśników na terenie Nadleśnictwa Jabłonna.

  Zajęcia mogą odbywać się na terenie szkółki kontenerowej Skierdy jak i na terenach leśnych na ścieżce edukacyjno-przyrodniczej, nieopodal wiaty w Leśnictwie Pomiechówek. Skierowane są do wszystkich miłośników przyrody, w każdym przedziale wiekowym, począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, gimnazjalnym, uczniów szkół średnich i wyższych a kończąc na uczestnikach uniwersytetów trzeciego wieku.

  Zapraszamy również na interesujący spacer po lesie by własnymi zmysłami móc spróbować zgłębić tajniki otaczającej nas przyrody.

  Dodatkową atrakcją, po zajęciach jest możliwość zorganizowania ogniska w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach (prowiant, naczynia i sztućce we własnym zakresie).

  Wszystkich chętnych do udziału w zajęciach prosimy o wcześniejsze, telefoniczne uzgodnienie szczegółów i terminu wizyty bezpośrednio z pracownikiem nadleśnictwa odpowiedzialnym za edukację leśną Dorotą Rybkowską. Do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej zapraszamy jednorazowo nie więcej niż 50 osób.

  W związku z bardzo dużym zainteresowaniem spotkaniami na terenie naszego nadleśnictwa  prosimy o kontakt z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonym formularzu pod adres mailowy:

 jablonna@warszawa.lasy.gov.pl

 lub przesłać faksem na numer 22 774 45 96.

Ze względu na charakter prowadzonych zajęć, które w dużej części odbywają się na zewnątrz, niekorzystana aura np. deszcz każdorazowo przyczynia się do odwołania spotkań.

W takim przypadku istnieje możliwość zmiany terminu zajęć. Jeśli zajęcia nie mogą odbyć się z innych przyczyn prosimy o informację na kilka dni przed przyjazdem.

Z uwagi na przeznaczenie obiektów związane głównie z gospodarką leśną zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć  w przypadku odbywających się branżowych konferencji i delegacji z zewnątrz.

Serdecznie zapraszamy.

 

     Dane kontaktowe:

     Dorota Rybkowska

     tel. 22 774 49 33 wew. 682

 

W materiałach do pobrania znajduje się regulamin korzystania z wiaty edukacyjnej w leśnictwie Pomiechówek oraz wiaty w szkółce w Skierdach. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

    

 

Materiały do pobrania