obiekty edukacyjne

Obiekty edukacyjne

Edukacja leśna społeczeństwa to jeden z priorytetów Lasów Państwowych. Oferta edukacyjna LP skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym także osób niepełnosprawnych. Wszystko po to, by upowszechniać wiedzę o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej.

Dzięki edukacji leśnej coraz więcej osób ma świadomość ogromnych korzyści, jakie daje zrównoważona gospodarka leśna, ochrona przyrody i rozsądne obcowanie z naturą. Ciągle wzrasta liczba korzystających z dobrodziejstw lasu. Rośnie też świadomość wspólnej odpowiedzialności za stan przyrody.

 

Na potrzeby edukacji leśnej w Nadleśnictwie Jabłonna  utworzono 7 obiektów. Każdego roku korzysta z nich około 3 tys. dzieci  młodzieży i dorosłych. Obiekty  te są pozbawione barier architektonicznych. 

Są to :

1.wiata edukacyjna w Leśnictwie Pomiechówek

2.punkt edukacyjny w Leśnictwie Pomiechówek

3.ścieżka przyrodnicza  w Leśnictwie Pomiechówek

4. szkółka leśna w Skierdach

5. leśna izba edukacyjna

6. wiata z miejscem na ognisko

7. las kultury

 

Zajęcia odbywają się od wiosny do jesieni w dni powszednie od godz. 8 do 15

Umawiać można się telefonicznie : 22-774-49-33 wew. 26 lub 695-340-573 lub  mailowo : jablonna@warszawa.lasy.gov.pl