Aktualności Aktualności

Powrót

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 63 w Warszawie

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 63 w Warszawie

Przygotowanie zwierząt do zimy, zmiany w ich zachowaniu oraz co dzieje się w przyrodzie o tej porze roku było zagadnieniami omawianymi podczas spotkania z Dziećmi w Szkole Podstawowej nr 63 w Warszawie.

Przywiezione na tę okoliczność eksponaty edukacyjne pomogły przybliżyć temat oraz dały szansę i możliwość dokładnego obejrzenia i dotknięcia dziko żyjących zwierząt. Dzieci zadawały mnóstwo pytań, na które wspólnie znajdowaliśmy odpowiedzi, by w ten sposób uzmysłowić słuchaczom dzisiejszych zajęć zależności i prawa rządzące w przyrodzie.

Starałam się, by pokazać, że jesteśmy tylko niewielkim elementem natury, ale od naszych wyborów, oddziaływań i poczynań wiele zależy w kontekście szerszym niż najbliższe otoczenie. Spotkanie było bardzo udane, obudziło zainteresowanie wśród małych słuchaczy tematyką szerszej przyrody i pozwoliło namacalnie zmierzyć się z mieszkańcami lasu.

Na zakończenie otrzymałam od Dzieci, własnoręcznie przez nie wykonane piękne podziękowanie. Ja również serdecznie podziękowałam wszystkim za uwagę i zaangażowanie, bowiem takie zajęcia mają sens oraz  dają edukatorowi motywację do dalszego działania.

Dorota Rybkowska