Aktualności Aktualności

Powrót

WYKRYTO SPRAWCĘ ZAŚMIECANIA LASU

WYKRYTO SPRAWCĘ ZAŚMIECANIA LASU

Zaśmiecanie terenów leśnych to problem, z którym borykają się leśnicy w całej Polsce. Dotyczy on również Nadleśnictwa Jabłonna, którego lasy położone są na terenach gęsto zaludnionych podwarszawskich gmin.

W połowie stycznia 2017 roku leśniczy Leśnictwa Białobrzegi otrzymał od jednego z mieszkańców okolicznych miejscowości informację o wywiezieniu do lasu dużej ilości ziemi, betonu, gruzu itp. Dzięki współpracy Policji, Straży Leśnej oraz świadków zdarzenia, udało się namierzyć sprawcę zaśmiecania lasu, wobec którego został skierowany wniosek o  ukaranie do Sądu Rejonowego w Wołominie. Zgodnie z art. 162 Kodeksu wykroczeń, za zaśmiecanie terenów leśnych grozi grzywna w wysokości do 5.000 zł.

Art. 29 i 30 "Ustawy o lasach" nakłada na Straż Leśną obowiązek egzekwowania od korzystających z lasu przestrzegania przepisów prawnych, których celem jest ochrona lasu przed szkodnictwem.

Przestępstwami i wykroczeniami szczególnie zwalczanymi w lasach są:

  • Kradzieże drewna z lasu (art. 278 i 290 Kodeksu karnego oraz art. 120 § 1 Kodeksu wykroczeń) – grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a w przypadku mniejszej wagi grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku.
  • Zaśmiecanie (art. 162 Kodeksu wykroczeń) – grozi grzywna w wysokości do 5.000 zł.

Pozostałe wykroczenia, za które grozi grzywna:

  • Wjazd pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do lasu.
  • Puszczanie psa luzem.
  • Nielegalne wydobywanie na terenie leśnym piasku, żwiru itp.
  • Używanie ognia w lesie.

Bardzo pomocne przy wykrywaniu osób łamiących prawo w lasach są najnowsze technologie. Zastosowanie kamer czy fotopułapek coraz częściej przyczynia się do skutecznego zwalczania różnego rodzaju wykroczeń. Tereny Nadleśnictwa Jabłonna również objęte są monitoringiem, dzięki któremu udało się mi.in. ustalić sprawców nielegalnego wyrębu drzew.