Aktualności Aktualności

Powrót

WSPÓLNA AKCJA EDUKACYJNA NADLEŚNICTWA I PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WSPÓLNA AKCJA EDUKACYJNA NADLEŚNICTWA I PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

10 marca, na zaproszenie Wójta Gminy Wieliszew, Nadleśnictwo Jabłonna oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, przeprowadziły w Sali Widowiskowej Urzędu Gminy Wieliszew akcję edukacyjną.

Tematem spotkania była współpraca Lasów Państwowych oraz Państwowej Straży Pożarnej w przeciwdziałaniu pożarom na terenach polno-leśnych. Prelekcja miała na celu podniesienie świadomości na temat zagrożeń wynikających z pożarów obszarów leśnych i wokół leśnych oraz oddziaływania ich na przyrodę.

W warsztatach wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół w Łajskach, Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie oraz Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Janówku. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło ponad 180 osób.

Miejsce całego wydarzenia nie było przypadkowe, bowiem najwięcej pożarów związanych z wiosennym wypalaniem traw, odnotowanych było właśnie na terenie gminy Wieliszew. Po wyczerpującym przedstawieniu pracy leśnika, zagrożeń powodujących powstanie pożarów w lesie i ochrony przeciwpożarowej na obszarach leśnych, swój głos zabrała pani kapitan straży pożarnej. Przybliżyła zagadnienia związane z pożarami oraz ścieżkę postępowania w razie bycia świadkiem takiego zdarzenia. Na koniec spotkania uczniowie mieli możliwość zdobycia nagród, biorąc udział w quizie o tematyce poruszonej podczas wydarzenia.

Akcja odbiła się szerokim echem w lokalnych mediach:

http://toiowo.eu/legionowski-wspolna-akcja-nadlesnictwa-i-panstwowej-strazy-pozarnej/