Aktualności Aktualności

Powrót

WSPARCIE FINANSOWE DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

WSPARCIE FINANSOWE DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

Poza działalnością związaną typowo z gospodarką leśną, nasze nadleśnictwo wspiera finansowo wiele instytucji, fundacji oraz stowarzyszeń.

Nie jest nam obojętny los czy potrzeby tych, którzy niosą pomoc innym. W 2017 roku z funduszu nadleśnictwa udzielono kilkunastu darowizn, na różne cele społecznie użyteczne.

Wspieraliśmy leczenie i rehabilitacje dzieci, jak również inicjatywy przyczyniające się do ochrony środowiska, konkursy włącznie z XV Jubileuszowym Wielkim Grzybobraniem, konkursem Żywności Naturalnej, a także działalności statutowe SITLID-u i PTL-u.

Wśród obdarowanych podmiotów znalazła się również Ochotnicza Straż Pożarna w Miszorach, która przekazała Nadleśnictwu Jabłonna oficjalne podziękowanie za okazaną pomoc.