Aktualności Aktualności

Powrót

Wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych

Wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych

Ogłoszenie

Nadleśnictwo Jabłonna informuje, że od 1 kwietnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów wykonawczych gmin (miast) właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej gminy, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie Ustawy - Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2018 r. poz. 651)