Aktualności Aktualności

Powrót

Wizyta w szkółce kontenerowej Bielawy

Wizyta w szkółce kontenerowej Bielawy

21 lutego 2018 pracownicy Nadleśnictwa Jabłonna i RDLP w Warszawie odwiedzili nadleśnictwo Dobrzejewice stanowiące część Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu.

Obydwa nadleśnictwa łączy posiadanie szkółki kontenerowej i realizacja specyficznej produkcji szkółkarskiej sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym.

Właśnie wymiana doświadczeń oraz zapoznanie się z rozwiązaniami stosowanymi w leśnej szkółce kontenerowej Bielawy stanowiło główny cel wizyty.

W czasie ciekawej prezentacji gospodarz Nadleśniczy Paweł Nas przedstawił najistotniejsze informacje dotyczące funkcjonowania swojej jednostki, w szczególności omawiając specyfikę nowoczesnej produkcji szkółkarskiej. Nie zabrakło informacji dotyczących uwarunkowań przyrodniczych, a także bogatej i ciekawej historii terenów nadleśnictwa.

Oprócz dyskusji dotyczącej specjalistycznej produkcji szkółkarskiej wymieniono poglądy dotyczące wielu aspektów codziennej pracy między innymi: rekreacyjnego udostępniania lasów zlokalizowanych w miastach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, zabezpieczenia przeciwpożarowego dużych kompleksów leśnych czy nieuniknionej konieczności wymiany pokoleń lasu – realizacji cięć odnowieniowych w drzewostanach.

Dziękujemy za wspaniałe przyjęcie i gościnę.