Aktualności Aktualności

Powrót

Studenci Wydziału Leśnego z Czeskiego Uniwersytetu Przyrodniczego na szkółce

Studenci Wydziału Leśnego z Czeskiego Uniwersytetu Przyrodniczego na szkółce

17 maja br. na terenie szkółki kontenerowej w Skierdach gościliśmy 50 osobową grupę studentów Wydziału Leśnego z Czeskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze, którzy przybyli do Polski w ramach wymiany międzyuczelnianej z SGGW.

Celem wizyty było zapoznanie się z technologią produkcji drzew i krzewów leśnych z zakrytym systemem korzeniowym

Szczególnie interesujące dla studentów okazały się rozwiązania techniczne i logistyczne oraz aspekty ekonomiczne produkcji sadzonek. 

Spotkanie to wpisuje się w ścisłą współpracę Nadleśnictwa Jabłonna z Wydziałem Leśnym SGGW.