Aktualności Aktualności

Powrót

PODZIĘKOWANIA DLA NADLEŚNICTWA JABŁONNA

PODZIĘKOWANIA DLA NADLEŚNICTWA JABŁONNA

Nasze biuro zużywa corocznie dziesiątki tonerów i tuszy do drukarek. Puste kartridże należą do grupy tzw. elektroodpadów, które zawierają liczne szkodliwe substancje i dlatego nie mogą być wyrzucane z innymi śmieciami.

W Polsce zasady utylizacji tego typu odpadów reguluje Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688), która zabrania wyrzucania ich do zwykłych śmietników pod karą grzywny. Utylizacja zgodna z przepisami sprawia, że części tonera podlegające recyklingowi,  a pozostałe ulegają zniszczeniu w odpowiednich warunkach.

Nadleśnictwo Jabłonna już od 10-ciu lat współpracuje z wykwalifikowanymi i certyfikowanymi firmami zajmującymi się recyklingiem odpadów niebezpiecznych. Firmy te regularnie odbierają od nas opakowania po zużytych tonery i tuszach, a ich równowartość pieniężną przekazują na cele charytatywne. Łącznie oddaliśmy już ponad 600 sztuk pustych wkładów do drukarek, wpierając przy tym domy dziecka z Warszawy i okolic. Działając ten sposób nie tylko dbamy o środowisko, ale również pomagamy potrzebującym dzieciom.