Aktualności Aktualności

Powrót

Ogólnopolskie Święto Drzewa 2017 w Szkole Podstawowej w Białobrzegach

Ogólnopolskie Święto Drzewa 2017 w Szkole Podstawowej w Białobrzegach

W związku z obchodami Ogólnopolskiego Święta Drzewa 2017, Nadleśnictwo Jabłonna objęło patronatem, zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Białobrzegach, konkurs Przyrodniczo-Polonistyczny w ramach projektu „Drzewo-przyjaciel”.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród, ufundowanych m.in. przez Nadleśnictwo Jabłonna, odbyło się 7 listopada.

Pan Nadleśniczy osobiście poparł inicjatywę promowania  wśród młodego pokolenia postawy szacunku wobec świata przyrody, zachęcając do rozwijania zainteresowań w tym zakresie i gratulując uczestnikom.

Dalsza ścisła współpraca na tych płaszczyznach będzie owocowała właściwym postrzeganiem i uwrażliwieniem młodzieży na otaczające nas środowisko naturalne.