Aktualności Aktualności

Powrót

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ekosystemy referencyjne – konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Jabłonna informuje, że zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce, zostały podjęte działania w zakresie wyznaczania (aktualizacji) ekosystemów referencyjnych.

„6.4.1. Zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów (tzw. ekosystemy referencyjne, Representative Sample Areas). W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie.” – Krajowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce.

Wybór obszarów leśnych objętych ochroną jako ekosystemy referencyjne powinien być przeprowadzony z wykorzystaniem konsultacji z jednostkami naukowymi, organizacjami przyrodniczymi oraz samorządami.

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem powierzchni ekosystemów referencyjnych, zapraszamy do konsultacji.

Opinie, uwagi i własne propozycje prosimy przesyłać na adres siedziby nadleśnictwa lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: jablonna@warszawa.lasy.gov.pl, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 14 listopada 2017 r.

W razie ewentualnych pytań mogą Państwo kontaktować się również z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, nr tel. (22) 517 33 22, adres e-mail: ochrona@warszawa.lasy.gov.pl

Więcej informacji w BIP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały do pobrania