Aktualności Aktualności

Powrót

NADZWYCZAJNA WYJAZDOWA KOMISJA ROZWOJU RADY GMINY JABŁONNA

NADZWYCZAJNA WYJAZDOWA KOMISJA ROZWOJU RADY GMINY JABŁONNA

19 lutego odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju przy Radzie Gminy Jabłonna.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Nadleśnictwa Jabłonna, w związku z zaproszeniem wystosowanym przez przedstawiciela nadleśnictwa, podczas ostatniej sesji Rady Gminy Jabłonna.

W posiedzeniu wyjazdowym komisji oprócz radnych i Sekretarza Gminy, udział wzięli przedstawiciele Nadleśnictwa. W imieniu gospodarza, wszystkich zaproszonych gości przywitał Nadleśniczy. W swoim wystąpieniu przedstawił główne tematy, które były przyczyną zorganizowania spotkania. Dotyczyły one prowadzonej gospodarki leśnej, stanu dróg leśnych w kompleksie leśnym leśnictwa Bagno - Lasy Chotomowskie oraz możliwości dojazdu do stacji kolejowej Warszawa-Choszczówka.

W dalszej kolejności Zastępca Nadleśniczego, kontynuując tematy zasygnalizowane na wstępie spotkania, przedstawił prezentację o Nadleśnictwie Jabłonna i uszczegółowił tematy zgłoszone przez Przewodniczącego Komisji. W trakcie prezentacji omówiono prowadzone prace gospodarcze na terenie zarządzanym przez Lasy Państwowe, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru leśnictwa Bagno. Poruszono problem i konsekwencje starzejących się drzewostanów, ich stanu sanitarnego oraz przyczyn, które powodują konieczność prowadzenia określonych prac, w tym cięć o charakterze sanitarnym i cięć odnowieniowych. Omówiono także sposób prowadzenia prac gospodarczych, terminy oraz obszar ich realizowania.

W kolejnym punkcie obrad komisji poruszono temat dotyczący dróg leśnych. Przedstawiono podstawowe ich funkcje, a także wyjaśniono przyczyny i problemy związane ze stanem dróg leśnych. Podczas omawiania tego punktu radni zadali szereg pytań związanych w szczególności z drogą gminną przecinającą kompleks leśny leśnictwa Bagno - tzw. „czarną drogą”. Członkom Komisji Rozwoju przedstawiony został, wypracowany wspólnie z Gminą Jabłonna, sposób rozwiązania problemów dróg leśnych i gminnych. W trakcie trwającej dyskusji oprócz tematyki dróg leśnych oraz prac gospodarczych w leśnictwie Bagno omówiono również sposób dojazdu do stacji kolejowej Warszawa-Choszczówka.

Na koniec wyjazdowego posiedzenia, przewodniczący Komisji Rozwoju podsumował spotkanie, podziękował za szczegółowe omówienie poruszonych problemów i zakończył obrady.