Aktualności Aktualności

Powrót

Modernizacja Roku 2016

Modernizacja Roku 2016

Szkółka kontenerowa w Skierdach w I Etapie Konkursu

Miło nam poinformować, że nasza inwestycja „Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szkółce leśnej w Skierdach"  została zakwalifikowana do I Etapu XXI  Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Modernizacja Roku 2016".

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych „modernizacji" oraz nowych obiektów w przestrzeni urbanistycznej ukończonych w roku 2016, wyróżniających się szczególnymi walorami. Ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy, rewitalizacji terenów, rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.

Więcej informacji na temat Konkursu pod adresem: www.modernizacjaroku.org.pl