Aktualności Aktualności

Powrót

Konferencja „Efekty i doświadczenia wdrażania produkcji kontenerowej w Lasach Państwowych”

Konferencja „Efekty i doświadczenia wdrażania produkcji kontenerowej w Lasach Państwowych”

22 marca na Szkółce Kontenerowej w Skierdach odbyła się ogólnopolska konferencja pod nazwą: „Efekty i doświadczenia wdrażania produkcji kontenerowej w Lasach Państwowych"

Szkółka Kontenerowa w Skierdach produkuje materiał sadzeniowy już od 17 lat.

Tak długa (w skali Polski) produkcja materiału sadzeniowego w kontenerach, stała się przyczynkiem do zainicjowania konferencji, która była okazją do wymiany doświadczeń między światem nauki a praktykami szkółkarstwa leśnego.

Głównymi organizatorami Konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Nadleśnictwo Jabłonna.

W ramach prezentacji swe referaty wygłosili przedstawiciele DGLP, UR, IBL oraz SGGW:

  • Adam Biernat  -  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,
  • prof. dr hab. inż. Stanisław Małek - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
  • dr inż. Mariusz Kormanek - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
  • dr hab. Grzegorz Durło - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
  • dr inż. Jacek Banach  - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
  • dr inż. Jan Łukaszewicz - Instytut Badawczy Leśnictwa,
  • dr hab. Włodzimierz Buraczyk -Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W trakcie zrealizowanych referatów i wystąpień omówiono dokonania lat ubiegłych, jak również przyszłość i wyzwania dla szkółkarstwa kontenerowego. Zarówno podczas prezentacji jak i w trakcie ożywionej dyskusji, omówiono aspekty związane z hodowlą sadzonek kontenerowych oraz zalety  produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w Lasach Państwowych.

W ramach części otwierającej Konferencję, została przedstawiona prezentacja przygotowana przez zastępcę nadleśniczego Artura Zakolskiego na temat funkcjonowania i specyfiki  Nadleśnictwa Jabłonna. Natomiast ostatnią prezentację o wskaźnikach ekonomicznych i funkcjonowaniu szkółki im. Wojciecha Fondera w Skierdach, od momentu jej powstania do roku obecnego, przedstawiła Halina Stelmaszczyk -  st. specjalista ds. hodowli lasu i szkółkarstwa.

Po części referatowej zaproszeni goście zwiedzili szkółkę kontenerową i z bliska mieli możliwość obejrzenia procesu produkcji materiału sadzeniowego w trakcie trwającej właśnie pierwszej kampanii siewnej.

W konferencji oprócz przedstawicieli świata nauki, licznie udział wzięli leśnicy z terenu RDLP w Warszawie, jak również z innych nadleśnictw, na terenie których jest realizowana kontenerowa produkcja szkółkarska takich jak: Rudy Raciborskie, Olsztynek czy Suwałki.

Jak podkreśla inicjator konferencji, nadleśniczy Stefan Traczyk - mając na uwadze zdobyte doświadczenie i obserwując wciąż rozwijającą się technologię nowoczesnej produkcji sadzonek, zaprosiliśmy do udziału w konferencji specjalistów z tej dziedziny.

Należy również nadmienić, że w obradach udział wzięli przedstawiciele Zarządu Głównego SITLiD oraz Zarządu Oddziału SITLiD w Warszawie, a spotkanie tak licznej grupy leśników i naukowców było okazją do uroczystego wręczenia państwowego odznaczenia dla kolegi Marka Berfta, emerytowanego pracownika Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.