Aktualności Aktualności

Powrót

Droga leśna Pomiechówek - Kolonia

Droga leśna Pomiechówek - Kolonia

Droga łącząca tereny leśnictw Pomiechówek i Kolonia stanowi ważny element infrastruktury komunikacyjnej na terenie Nadleśnictwa Jabłonna.

Pod koniec 2016 roku rozpoczęto realizację pierwszego etapu tej ważnej inwestycji.

W roku bieżącym, w ramach drugiego etapu są realizowane kolejne zadania budowlane. Łączna długość budowanej od podstaw drogi wyniesie ponad 3 km. Po zakończeniu inwestycji możliwy będzie wywóz drewna samochodami wysokotonażowymi z ominięciem dróg lokalnych, które nie są przystosowane konstrukcyjnie do tak dużych obciążeń. Zrealizowana inwestycja przyczyni się również do ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych transportujących drewno przez pobliskie obszary zabudowane. Dodatkową korzyścią dla okolicznych mieszkańców będzie możliwość wykorzystania zbudowanej drogi na potrzeby turystyki i czynnej rekreacji.

Zakończenie budowy i oddanie inwestycji do użytku planowane jest na początku IV kwartału 2017 roku.