Aktualności Aktualności

Powrót

Delegacja z Białorusi

Delegacja z Białorusi

W dniach 28 - 30 sierpnia w naszym kraju gościła delegacja białoruskich leśników na czele z Ministrem Leśnictwa Białorusi panem Vitalijem Drożża.

       Jednym z etapów wizyty zagranicznych gości było zwiedzanie leśnictwa Skierdy, którego podstawową działalnością jest nowoczesna produkcja szkółkarska.

29 sierpnia Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Pan Andrzej Konieczny wraz z pracownikami dyrekcji generalnej LP, dyrekcji regionalnej LP w Warszawie oraz pracownikami nadleśnictwa Jabłonna, na przykładzie szkółki kontenerowej w Skierdach, omówili zasady funkcjonowania gospodarki nasiennej i szkółkarskiej realizowanej w Lasach Państwowych, a także zaprezentowali poszczególne etapy specyficznej produkcji i pielęgnacji materiału sadzeniowego z zakrytym systemem korzeniowym. 

Goście z dużym zainteresowaniem przyglądali się pracy polskich leśników i chętnie dzielili się swoim doświadczeniem dotyczącym różnych zagadnień praktycznego leśnictwa oraz ochrony środowiska.