Aktualności Aktualności

Powrót

Budowa „wieży przeciwpożarowej” w Białobrzegach

Budowa „wieży przeciwpożarowej” w Białobrzegach

29 grudnia na terenie Nadleśnictwa Jabłonna w leśnictwie Białobrzegi została zakończona inwestycja polegająca na budowie wieży obserwacyjnej p-poż. Obiekt ma 43,8 m wysokości i jest wyższy prawie o 13 metrów od poprzedniego obiektu (31 m), który służył wczesnemu wykrywaniu pożarów w lesie.

Stara wieża wzniesiona na przełomie lat 70-80 nie spełniała już swoich zadań m. in. ze względu na niewystarczającą wysokość, która uniemożliwiała obserwację całego wyznaczonego terenu. Rozbiórka starego obiektu odbyła się 12 grudnia. Przed wzniesieniem nowej wieży konieczne było wybudowanie nowych fundamentów, ułożenie kostki brukowej oraz ogrodzenie otaczającego terenu.

Wieża ma konstrukcję stalową kratową, jest na niej obsadzony stelaż służący do zamontowania kamery. Podstawę wieży stanowi trójkąt o boku 4,5 m.

Nowy punkt obserwacyjny ma służyć do dostrzegania pożarów w okresie zagrożenia pożarowego trwającego od 1 marca do 30 września. Wieża stanowi niezastąpione wsparcie we wczesnym wykrywaniu pożarów lasu, gdy zagrożenie pożarowe jest I, II lub III stopnia.

Budowa wieży została współfinansowana ze środków UE.