Aktualności Aktualności

Powrót

"M jak Miłość" w lasach Nadleśnictwa

"M jak Miłość" w lasach Nadleśnictwa

Na terenie naszego nadleśnictwa, w malowniczej scenerii lasów, w okolicy Białobrzeg kręcone są sceny do serialu M jak Miłość.

Tereny naszego nadleśnictwa zlokalizowane są w bliskim sąsiedztwie aglomeracji Warszawskiej równocześnie cechują się one wysokimi walorami turystyczno-krajoznawczymi, które to znajdują się w szerokim spektrum zainteresowania różnego rodzaju ekip filmowych. Zachęcamy więc do odwiedzenia naszych pięknych lasów, równocześnie przypominając, że w lesie obowiązują zasady, których zobowiązani jesteśmy przestrzegać chcąc korzystać z naturalnego środowiska w sposób odpowiedzialny.

Oto kilka z nich: parkowanie pojazdów silnikowych na terenach leśnych możliwe jest tylko i wyłącznie w wyznaczonych specjalnie do tego miejscach, poruszanie się w lesie możliwe jest tylko po wyznaczonych ścieżkach. Wyrzucać śmieci powinniśmy tylko do specjalnych pojemników, które zlokalizowane są najczęściej w pobliżu miejsc postoju pojazdów. Zbieranie płodów runa leśnego dozwolone jest  tylko i wyłącznie w sposób zapewniający jego dalszy wzrost bez uszczerbku dla ekosystemu leśnego.